Bồi dưỡng một số nội dung về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ – Thông qua nghị định 105/2020 của Chính phủ về quy định chính sách phát triển Giáo dục Mầm non.

 Thành phần tham dự

* Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:

– Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non; 

– Bà Lý Thị Sương – Phó Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non;

– Cùng các Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non.

* Về phía các quận, huyện:

– Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách Bậc học Mầm non;

– Hiệu trưởng trường Mầm non công lập;

– Hiệu trưởng trường Mầm non ngoài công lập;

– Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố;

– Hiệu trưởng các trường Mầm non trực thuộc.

Một số hình ảnh của buổi họp chuyên môn:

Đại biểu tham dự 

Đại biểu tham dự 

Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo một số công tác trọng tâm;

Bà Lý Thị Sương – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non thông qua một số nội dung tóm tắt của Nghị định 105/2020/NĐ-CP;

Bà Bùi Thị Băng Tuyết – Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non bồi dưỡng một số nội dung về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ;

  Vận động giữa giờ;

  

Bà Lương Thị Hồng Điệp lưu ý một số nội dung nhắc nhở trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ;

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Lễ đón Bằng công nhận Trường Mầm non Thị Trấn Củ Chi 3, huyện Củ Chi đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt Kiểm định chất lượng Giáo dục Cấp độ 3