Bồi dưỡng thực hành chuyên đề: “Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2016 – 2017 của Bậc học mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bồi dưỡng thực hành chuyên đề: “Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” tại các trường:
Mầm non Bé Ngoan Quận 1, mầm non Sơn Ca 17 quận Phú Nhuận, mầm non Măng non 1 Quận 10, mầm non Hạnh Thông Tây quận Gò Vấp, mầm non 13 quận Tân Bình, mầm non 6 Quận 3, mầm non Cần Thạnh huyện Cần Giờ, mầm non Họa Mi 3 Quận 5, mầm non Sơn Ca 6 Quận 12.
Thời gian từ ngày 10 tháng 01 đến ngày 13 tháng 01 năm 2017

Thành phần tham dự:

  • Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh:

1. Bà Trương Thị Việt Liên – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

2. Bà Mai Yến Hằng – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

– Cùng các chuyên viên của phòng Giáo dục Mầm non.

  • Về phía các quận, huyện:

1. Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Bậc học Mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận/ huyện; 

2. Ban giám hiệu, giáo viên các trường Mầm non;

3. Ban giám hiệu, giáo viên các trường Mầm non trực thuộc;

4. Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố.

Một số hình ảnh của các buổi bồi dưỡng:

 

 

 

Trường Mầm non Bé Ngoan Quận 1

 

 

Trường Mầm non Sơn Ca 17 quận Phú Nhuận

 

Trường Măng non 1 Quận 10

 

 

Trường Mầm non Hạnh Thông Tây quận Gò Vấp 

 

 

Trường Mầm non 13 quận Tân Bình

 

 

 

Trường Mầm non 6 Quận 3

 

 

 

 

Trường Mầm non Cần Thạnh huyện Cần Giờ

 

 

 

 

Trường Mầm non Họa Mi 3 Quận 5

 

Trường Mầm non Sơn Ca 6 Quận 12

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Họp triển khai vòng Chung kết Hội thi “Hành trình chinh phục ước mơ” năm học 2021-2022.

Ngày 10 tháng 05 năm 2022, Ban tổ chức Hội thi “Hành trình chinh phục …