Bồi dưỡng thường xuyên “Phát triển năng lực cho đội ngũ giáo viên tại trường” và “Nâng cao năng lực cho giáo viên trong việc tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non phù hợp bối cảnh địa phương” (trực tuyến). – Phòng Mầm Non

Bồi dưỡng thường xuyên “Phát triển năng lực cho đội ngũ giáo viên tại trường” và “Nâng cao năng lực cho giáo viên trong việc tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non phù hợp bối cảnh địa phương” (trực tuyến). – Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …