Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo. – Đảng ủy Sở

Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo. – Đảng ủy Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 – VP Công Đoàn

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, …