CÓ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỘI NGHỊ: Thư mời tham dự Hội nghị Tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, giai đoạn 1997 – 2017 (dời sang ngày 08g00 ngay 16/01/2019 – Thứ Tư) – Văn Phòng Sở

CÓ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỘI NGHỊ: Thư mời tham dự Hội nghị Tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, giai đoạn 1997 – 2017 (dời sang ngày 08g00 ngay 16/01/2019 – Thứ Tư) – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …