Công văn V/v tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát việc xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Sở HCM

Công văn V/v tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát việc xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Sở HCM

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở Liên …