Công văn V/v tham gia thực hiện nhật ký “Ký ức những con đường (hẻm) Dân vận khéo” – VP Công Đoàn

Công văn V/v tham gia thực hiện nhật ký “Ký ức những con đường (hẻm) Dân vận khéo” – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở Liên …