Công văn về việc phối hợp tuyên truyền Chương trình tương tác cùng nghệ sĩ với chủ đề “Cảm ơn những tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19” – VP Công Đoàn

Công văn về việc phối hợp tuyên truyền Chương trình tương tác cùng nghệ sĩ với chủ đề “Cảm ơn những tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19” – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở Liên …