Công văn về việc tạm dừng tổ chức thi các chứng chỉ tiếng Anh, Tin học quốc tế kể từ ngày 31/05/2021 đến khi có thông báo mới – Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học

Công văn về việc tạm dừng tổ chức thi các chứng chỉ tiếng Anh, Tin học quốc tế kể từ ngày 31/05/2021 đến khi có thông báo mới – Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …