Công văn về việc Tăng cường vận động đoàn viên Công đoàn NG – NLĐ tham gia hiến máu nhân đạo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 – VP Công Đoàn

Công văn về việc Tăng cường vận động đoàn viên Công đoàn NG – NLĐ tham gia hiến máu nhân đạo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở Liên …