Công văn về việc tham gia theo dõi chương trình “Đồng hành cùng bầu cử” và tham gia Hội thi “Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân” năm 2021 – VP Công Đoàn

Công văn về việc tham gia theo dõi chương trình “Đồng hành cùng bầu cử” và tham gia Hội thi “Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân” năm 2021 – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở Liên …