Công văn về việc theo dõi trực tuyến Chương trình Lễ trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 20 năm 2020 – VP Công Đoàn

Công văn về việc theo dõi trực tuyến Chương trình Lễ trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 20 năm 2020
– VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở Liên …