Công văn về việc treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 – VP Công Đoàn

Công văn về việc treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 – 2025
– VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở Liên …