Công văn về việc vận động NG-NLĐ tham gia cuộc thi “Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai” năm 2020 – VP Công Đoàn

Công văn về việc vận động NG-NLĐ tham gia cuộc thi “Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai” năm 2020 – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở Liên …