Danh sách giáo viên tham gia phụ trách các môn thể thao học sinh Thành phố giai đoạn 2020-2025 – Phòng Chính trị tư tưởng

Danh sách giáo viên tham gia phụ trách các môn thể thao học sinh Thành phố giai đoạn 2020-2025 – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về hỗ trợ tác nghiệp của phóng viên Báo, Đài tại các Điểm thi, khảo sát tuyển sinh đầu cấp năm học 2022 – 2023 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …