Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV – VP Đảng Ủy

Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Bản tin CCHC số 18/2022 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …