Đến dự họp đánh giá kết quả triển khai dự án bữa ăn học đường. – Phòng Chính trị tư tưởng

Đến dự họp đánh giá kết quả triển khai dự án bữa ăn học đường. – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2022.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …