Đến tham dự Hội nghị tổng kết công tác Chữ thập đỏ năm học 2017 – 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019. – Phòng Chính trị tư tưởng

Đến tham dự Hội nghị tổng kết công tác Chữ thập đỏ năm học 2017 – 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019. – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …