Dự góp ý Kế hoạch năm học 2019 – 2020 bậc Trung học cơ sở

Kính gửi: Trưởng phỏng Giáo dục và Đào tạo Quận, Huyện

Thư mời số 201/TM-GDĐT-VP ngày 01/10/2019 của Sở GD&ĐT về dự góp ý Kế hoạch năm học bậc Trung học cơ sở năm học 2019 – 2020.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

 


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …