Dự Hội nghị tập huấn, triển khai công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023. – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Dự Hội nghị tập huấn, triển khai công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023. – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2022.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …