Dự Hội nghị triển khai Kỳ thi nghề phổ thông cấp THCS năm học 2021 – 2022 – Phòng Trung Học

Dự Hội nghị triển khai Kỳ thi nghề phổ thông cấp THCS năm học 2021 – 2022 – Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …