Dự Hội thảo giáo dục STEM – Rô bốt tự động hóa

Giấy mời số 124/GM-GDĐT-VP ngày 06/11/2020 về dự Hội thảo giáo dục STEM – Rô bốt tự động hóa.

Thời gian: 08g00, ngày 11/11/2020.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm dịch vụ truyền thông (Số 116 – 118, Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3)

Nội dung chi tiết trong 02 tập tin đính kèm.

 


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …