Dự tập huấn Ban lãnh đạo Điểm thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Dự tập huấn Ban lãnh đạo Điểm thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Khen thưởng Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …