Giấy mời dự Hội nghị giao ban chuyên môn khối Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc lần 1, năm học 2019-2020 – Văn Phòng Sở

Giấy mời dự Hội nghị giao ban chuyên môn khối Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc lần 1, năm học 2019-2020 – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. – VP Đảng Ủy

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị …