Giấy mời dự họp báo thông tin nhanh về kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019-2020 – Văn Phòng Sở

Giấy mời dự họp báo thông tin nhanh về kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019-2020 – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …