Giấy mời tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. – Văn Phòng Sở

Giấy mời tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2022.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …