Giấy mời tham dự tập huấn, trao đổi về công tác hợp tác quốc tế – Văn Phòng Sở

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời: Hiệu trưởng và tổ trưởng bộ môn Tiếng Anh các trường THPT (danh sách đính kèm)

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2022.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …