GM Dự Hội nghị giao ban chuyên môn khối Trung học phổ thông ngoài công lập Lần 2, năm học 2019-2020 – Văn Phòng Sở

GM Dự Hội nghị giao ban chuyên môn khối Trung học phổ thông ngoài công lập Lần 2, năm học 2019-2020 – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Khen thưởng Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …