Gửi thư mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2018 – 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 giáo dục thường xuyên. – Phòng GDTX

Gửi thư mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2018 – 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 giáo dục thường xuyên. – Phòng GDTX

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …