Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020 – 2025 (lần 3). – Đảng ủy Sở

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020 – 2025 (lần 3). – Đảng ủy Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Khen thưởng Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …