Hội nghị cán bộ chủ chốt Ngành Giáo dục và Đào tạo (ngày 02 tháng 6 năm 2020). – VP Đảng Ủy

Hội nghị cán bộ chủ chốt Ngành Giáo dục và Đào tạo (ngày 02 tháng 6 năm 2020). – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Khen thưởng Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …