Hội nghị triển khai, thực hiện thu thập thử nghiệm biểu mẫu năm học 2018-2019. (Kính gửi: Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa;Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Á Châu; Trường THPT Trưng Vương; Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) – Phòng KHTC

Hội nghị triển khai, thực hiện thu thập thử nghiệm biểu mẫu năm học 2018-2019. (Kính gửi: Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa;Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Á Châu; Trường THPT Trưng Vương; Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Khen thưởng Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …