Hội thi “Đầu bếp trẻ” lần VI dành cho học sinh THPT và học viên các TT.GDTX, TTGDNN-GDTX các quận huyện – Phòng Trung Học

Hội thi “Đầu bếp trẻ” lần VI dành cho học sinh THPT và học viên các TT.GDTX, TTGDNN-GDTX các quận huyện – Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Điều động Cán bộ coi thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 25/5/2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …