Hội thi tiếng Anh và Tin học theo chuẩn ETS và Certiport

Công văn số 3545/GDĐT-TrH ngày 26/10/2020 về tổ chức Hội thi tiếng anh và Tin học theo chuẩn ETS và Certiport.

Nội dung chi tiết trong các tập tin đính kèm.


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về hỗ trợ tác nghiệp của phóng viên Báo, Đài tại các Điểm thi, khảo sát tuyển sinh đầu cấp năm học 2022 – 2023 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …