Họp Ban Chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố; Triển khai Quyết định kiểm tra chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm tại Quận 6 và quận Tân Phú_Trực tuyến. – Phòng Giáo dục Mầm non

Họp Ban Chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố; Triển khai Quyết định kiểm tra chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm tại Quận 6 và quận Tân Phú_Trực tuyến. – Phòng Giáo dục Mầm non

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …