Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) và tuyên dương phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” giai đoạn (2016-2020) – VP Công Đoàn

Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) và tuyên dương phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” giai đoạn (2016-2020) – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2022.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …