Họp tổng kết và triển khai công tác phổ cập giáo dục-xóa mù chữ năm học 2020-2021

Kính gửi:   

                        – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

                        – Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các quận, huyện.

Công văn 3449 về họp tổn gkết và triển khai nhiệm vụ phồ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2020-2021 (nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm).

 


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …