Họp Triển khai Hội thi "Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ"; Triển khai thông tư 49/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021; Công bố kết quả kiểm tra chất lượng trường Mầm non thực hiện mô hình tiên tiến. – Phòng Mầm Non

Họp Triển khai Hội thi "Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ"; Triển khai thông tư 49/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021; Công bố kết quả kiểm tra chất lượng trường Mầm non thực hiện mô hình tiên tiến. – Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2022.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …