Họp triển khai thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 18/5/2019

Kính gửi :  

  • ̵Hiệu trưởng các trường THPT;
  • ̵Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX;
  • ̵Giám đốc Trung tâm KTTH-HN các quận, huyện.

 

Công văn số 75/GDĐT-TrH ngày 25/4/2019 về họp triển khai thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 18/5/2019.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

Xem thêm Quyết định số 874/QĐ-GDĐT-TC ngày 23/4/2019: TẠI ĐÂY.

 Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …