Họp triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê đầu năm học 2020-2021 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX, Phân hiệu BTVH, Hiệu trưởng 03 trường mầm non trực thuộc Sở). – Phòng KHTC

Họp triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê đầu năm học 2020-2021 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX, Phân hiệu BTVH, Hiệu trưởng 03 trường mầm non trực thuộc Sở). – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2022.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …