Họp triển khai về kết quả vòng thi trực tuyến và công tác chuẩn bị vòng bán kết cá nhân, chung kết tập thể Hội thi “Hành trình chinh phục ước mơ” năm học 2021 – 2022.

(Tin khẩn) : Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm học 2021 – 2022

8/12/2021 14:58

Tuyên truyền, phổ biến thông tin, các hoạt động bảo vệ môi trường, đồng thời triển khai, hướng dẫn một số nội dung trong giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường tại các cơ sở giáo dục năm học 2021 – 2022, triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường” và “Trường học xanh” năm họcLiên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

  Chiều ngày 19/5/2022, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia Hội …