Hướng dẫn công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Hướng dẫn công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. – VP Đảng Ủy

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị …