Hướng dẫn công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Hướng dẫn công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …