Hướng dẫn nhập mã số học sinh trong phần mềm thi Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2019. – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Hướng dẫn nhập mã số học sinh trong phần mềm thi Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2019. – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 – VP Công Đoàn

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, …