Hướng dẫn thực hiện báo cáo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ năm học 2020-2021

Kính gửi:

 

– Ủy ban nhân dân quận, huyện;

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

– Hiệu trưởng Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT);

– Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

– Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên;

– Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Công văn số 3168/GDĐT-TrH ngày 29/9/2020 về thực hiện báo cáo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ năm học 2020-2021 (nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm).

Đối với báo cáo:

1. Quận/huyện gửi báo cáo (tập tin như Phụ lục đính kèm) về Sở Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ mail: phonggdtrh.sotphochiminh@moet.edu.vn (hoặc caominhquy@hcm.edu.vn).

2. Đối với số liệu trong báo cáo, quận/huyện nhập thêm vào biểu mẫu TẠI ĐÂY.


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Thông báo về việc báo cáo hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …