Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7" năm 2020 trong các cấp Công đoàn Thành phố. – VP Công Đoàn

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7" năm 2020 trong các cấp Công đoàn Thành phố. – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở Liên …