Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020). – VP Đảng Ủy

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020). – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 – VP Công Đoàn

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, …