Hướng dẫn Tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) kỷ niệm 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2020) – VP Công Đoàn

Hướng dẫn Tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) kỷ niệm 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2020)
– VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 – VP Công Đoàn

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, …