Hướng dẫn triển khai dạy học Tin học cấp trung học theo chuẩn quốc tế năm học 2021-2022 – Phòng Giáo dục Trung học

Hướng dẫn triển khai dạy học Tin học cấp trung học theo chuẩn quốc tế năm học 2021-2022 – Phòng Giáo dục Trung học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …