In Phiếu báo danh học sinh dự thi Hội tay khéo tay kỹ thuật năm học 2020-2021

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn in Phiếu báo danh cho học sinh tham dự Hội thi Khéo tay kỹ thuật lần VIII năm học 2020-2021 như sau:

– Căn cứ danh sách thí sinh dự thi, Hiệu trưởng trường THCS chỉ đạo in Phiếu báo danh cho học sinh theo mẫu (đính kèm).

– Hiệu trưởng trường THCS ký tên và đóng dấu (cả dấu giáp lai ảnh) trên Phiếu báo danh.

– Giờ có mặt: 06 giờ 30, Thứ Bảy, ngày 30 tháng 01 năm 2021.

– Địa điểm thi: Trường THCS Lê Anh Xuân (Số 40, 762 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11).

 


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …